Mưa

Mưa rả rích, tháng 8 đầy anh , em nhớ anh những ngày mây xanh màu nắng.

Ước chi em là cơn gió để khẽ thoáng qua đời anh , cho con tim lầm lạc mãi không quay về